Producenci

Współczesne latarki nie wykorzystują już tradycyjnych żarówek, lecz najczęściej (choć nie zawsze) są oparte na diodach led, które są nie tylko wydajniejsze, ale też o wiele mniejsze. Ponadto coraz częściej stosuje się w latarkach niewielkie bateryjki, na przykład baterie alkaiczne typu ag13 mające niespełna centymetr średnicy i 4 milimetry grubości. Warto też wspomnieć o pozostałych materiałach wykonania jak nowoczesne, lekkie plastiki i trwałe gumy. Latarka XXI wieku jest więc wydajna, lekka i niewielka, a więc jest - można rzec - zupełnym przeciwieństwem swoich poprzedniczek. Oczywiście, jeżeli zadania, do których ma być przeznaczona latarka, wymagają od niej większych gabarytów czy wagi, to nie stanowi to żadnego problemu dla producentów. Jednak to właśnie dzięki miniaturyzacji i nowoczesnym materiałom, współczesna latarka towarzyszy ludziom niemal wszędzie. Oprócz tradycyjnych latarek ręcznych wielu ludzi ma małe latarki w breloczkach, czy w telefonach komórkowych. Producenci stawiają też mocno na ochronę środowiska, stąd latarka często jest zrobiona z ekologicznych materiałów, a baterie są zastępowane akumulatorkami, które można wielokrotnie ładować.

Zapraszamy także do naszego nowego sklepu z paracorderm pod adresem http://paracordy.pl/ który poświęcony jest wyłącznie tematyce paracord 550. W ofercie także paracord micro 220, akcesoria, kalmry, zapinki czaszki i wiele więcej. Największy wybór kolorów i wzorów.

Korzystanie z Serwisu  
Koszty wysyłki:
Poczta Polska - przesyłka pocztowa   -   10zł
DPD- przeysyłka kurierska                -  18zł
DPD - przesyłka kurieska pobraniowa -  23zł

 Zakupy na kwotę powyżej 500zł - wysyłka gratis

 Na wszystkie produkty wystawiamy paragon.

Na życzenie Fakturę VAT.

 

Dane do wykonania płatności:

ING Bank Śląski
73 1050 1490 1000 0090 9282 0076 

DIODAC
ul. Sienkiewicza 3a
48-304 Nysa
Regulamin korzystania ze sklepu internetowego diodac.pl.


§ .1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.
2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.diodac.pl jest Tomasz Rękas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: DIODAC Tomasz Rękas z siedzibą w Nysie, ul. Sienkiewicza 3a, NIP 753-190-79-43, REGON: 160251940.
3. Sklep firmowy diodac.pl w Nysie przy ul. Sienkiewicza 3a czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00,  adres poczty elektronicznej: sklep@diodac.pl
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie diodac.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany. 

5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.diodac.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.


§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.diodac.pl lub telefonicznie w godzinach pracy salonu diodac.pl pod numeramem: +48 530 530 770
2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty diodac.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. 
3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów,  przelewem na konto diodac.pl. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie www.diodac.pl. 
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: 
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia, 
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto diodac.pl, 
6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT. 
7. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, diodac.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów. 
8. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.

9. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
10. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres sklep@diodac.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”. 

11. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
§ 3. Dostawa i odbiór produktu

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym diodac.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej UPS lub firmy kurieskiej In Post. 
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu diodac.pl. Zamowienia na paracord sa realizowane w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu diodac.pl. 
3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 zamówienie zostanie wysłane w kolejnym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w ciągu 2 dni roboczych, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.  Zamówienia na paracord realizowane są w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.
4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem diodac.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu. 
5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP wynosi:

Poczta Polska - przesyłka pocztowa   -   9zł
Poczta Polska - paczka pobraniowa   -  18zł
UPS - przeysyłka kurierska                -  18zł
UPS - przesyłka kurieska pobraniowa -  27zł


6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 500,00zł i przedpłacie z góry na konto klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP). Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów. 
7. W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


§ 4. Zwroty i wymiany

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu.  Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego tutaj lub na dole niniejszej strony. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo. 
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  

§ 5. Reklamacje

1. Sklep internetowy diodac.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. diodac.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że diodac.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu należy odesłać go na adres: DIODAC Tomasz Rękas ul. Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa

W celu usprawnienia procesu reklamacji w szczególności wskazania przez klienta żądania prosimy  dołączyć do przesyłki krótką informację odnośnie reklamacji i zakresu żądania klienta o których mowa w niniejszym paragrafie. Do przesyłki proszę dołączyć również kserokopię/skan dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz oryginał karty gwarancyjnej.


§ 6. Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego diodac.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta. 
2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.diodac.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami diodac.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych. 


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
a) realizacji umowy, 
b) wysłania zamówienia. 
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep diodacpl 
 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: 
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), 
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).   

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat

DIODAC Tomasz Rękas, ul. Sienkiewicza 3a, 48-304 Nysa, tel. +48 530 530 770; sklep@diodac.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data 
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 PLN
Suma 0,00 PLN

Koszyk Realizuj

Wysyłka GRATIS przy zamówieniach powyżej 500zł i przedpłacie na konto.